عکس-رنگ جوهر افشان

جوهر چاپ دیجیتال جوهر افشان

این جوهر برای سیستم چاپ جوهرافشان (Ink-jet) استفاده می شود که یکی از فناوری های چاپ دیجیتال است و امکان چاپ شخصی سازی شده بر اساس تقاضا را فراهم می‌کند. بر خلاف چاپ آنالوگ، چاپ جوهر افشان نیازی به صفحات چاپی ندارد، و همین امر می‌تواند سبب سرعت روند چاپ شود. به علاوه، امکان چاپ با اندازه کوچک و داده‌های متغیر نیز فراهم می‌باشد.